Novinky

Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši účast na sobotní brigádě. Máme vyklizené skladové prostory, které díky tomu můžeme lépe využívat. Rovněž špatné počasí neodradilo rodiny od úklidu zahrady.

Děkujeme! Byli jste skvělí!

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Stávka 6.11. 2019

Vážení rodiče,

třída Berušek, Motýlků a Montessori se ve středu 6.11. připojují ke stávce. Třídy budou uzavřeny, na hlavní budově bude v provozu pouze třída Sluníček. Třídy v Klubu Junior budou rovněž v provozu.

Náhradní provoz zajištěn z bezpečnostních důvodů pouze v omezené kapacitě.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Platby v MŠ

Vážení rodiče,

nyní probíhá kontrola všech Přihlášek ke stravování, jakmile bude vše hotové, obdržíte VS k platbám.

Děti, které již MŠ navštěvovaly, mají stejný VS.

Děti, kterým bylo k 31.8.2019 5 let a více, neplatí školné, pouze zálohu na stravné 700,- Kč.

Ostatní platí 600,- školné a 700,- zálohu na stravné, platby lze sloučit, účet máme pouze jeden.

Vždy do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Děkujeme za trpělivost.

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prázdninový provoz bude probíhat ve třídě Včeliček - Klub Junior, Na Okruhu 395.

Každý den začínáme v 7,00 a končíme v 16,30.

Omluvy prosím na tel. číslo 605 851 309.

Těšíme se na Vás!

Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám i Vašim blízkým krásné prázdniny a šťastné návraty z cest.

Prázdninový provoz v týdnu od 26. 8. do 30. 8. 2019 proběhne pro přihlášené děti na detašovaném pracovišti v Klubu Junior - třída Včeličky.

 

Děkujeme

Škola v přírodě

Všichni jsou v pořádku v Harrachově, zatím svítí sluníčko a užívají si první vycházku.

Tak hodně sluníčka a málo deště!

sobota 18. 5.

 

Provoz v červenci a srpnu 2019

Vážení rodiče,

první týden v červenci můžete své děti zapsat do MŠ Ke Kašně, druhý týden v červenci do MŠ Lojovická.

Naše MŠ bude pro přihlášené děti otevřena poslední týden v srpnu.

Bližší informace o prázdninovém provozu jsou na nástěnkách u všech vchodů.

Nepřehlédněte datum zápisu na prázdninový provoz.

Děkujeme

 

 

Den otevřených dveří

Vážení a milí,

srdečně Vás zveme k nám. Přijďte se podívat v pondělí 6. 5. 2019 od 8,00 do 9,00 hodin, dále od 15,00 do 17,00 hodin. Hlavní budova Mezi Domy 373 má celkem 4 třídy, detašované pracoviště Na Okruhu 395 celkem 2 třídy.

Těšíme se na Vás!

Ivana Gerlašinská

ředitelka školy

Daně 2018

Vážení rodiče,

po rozkliknutí nadpisu se Vám objeví formulář, předvyplněný jej dejte na svoji třídu, potvrzený vrátím rovněž tam.

Děkuji