Zápis do MŠ

Školní rok 2019/2020

Výdej žádostí o přijetí

 • čtvrtek 2. 5. 2019, pondělí 6. 5. 2019
 • žádost je možné stáhnout zde

Příjem přihlášek

 • 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019 v době od 13,00 do 17,00 hodin v ředitelně školy - boční vchod
 • přihláška musí být řádně vyplněná, podepsaná zákonným zástupcem
 • ředitelka školy kontroluje potřebné doklady
 • OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, popřípadě potvrzení o trvalém pobytu dítěte
 • u dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad + kopii nebo průkaz k povolení pobytu dítěte v MČ Praha Libuš
 • zákonný zástupce se dostaví osobně

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo (doporučuji uschovat).
 • Podle § 183 odst.2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Je třeba vyzvednout si rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte v týdnu od 4. 6. 2019  vždy od 7,30 do 15,00 hodin. v budově MŠ, po domluvě s ředitelkou školy je možný i jiný čas.
 • Přijatým dětem bude současně s „rozhodnutím“ předán letáček s podrobnějšími informacemi ohledně nástupu dítěte do mateřské školy (seznam věcí, platby…)