Kritéria přijetí

Ředitelka Mateřské školy Mezi Domy 373 (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mezi Domy v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha Libuš jsou přijímány do MŠ Mezi Domy s ohledem na spádovost (bydliště Libuš nebo Písnice).

  • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (děti s odkladem školní docházky a děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 5 let)
  • Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 let od nejstarších po nejmladší.
  • Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 let od nejstarších po nejmladší.

Na základě novely školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.) mají k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst.2 písm.d).

Mateřská škola Mezi Domy má pro školní rok 2019/2020 volných 32 míst.