Organizace vzdělávání

Provoz začíná v 6:45 ve třídě Motýlků a končí v 17:00 ve třídě Montessori. V 17:15 se MŠ uzamyká.

Třída Berušky

PO – ČT 7:00 – 15:45, PÁ 7:00 – 13:00

Třída Sluníčka

7:45 – 16:45

Třída Montessori, třída, ve které končí provoz

7:15 – 17:00

Třída Motýlci, třída začínající, provoz je pro všechny děti dle potřeby

6:45 – 16:45

Třída Včeličky

6:45 – 16:00, poté děti přechází na hlavní budovu

Třída Hvězdičky

7:30 - 13:00, poté děti přechází do třídy Včeliček

Režim dne

6:45 - 7:30 scházení dětí ve třídách určených k rannímu provozu, hry a činnosti dle volby

7:30 - 8:30 příchod dětí do kmenové třídy - volné hry, individuální rozhovory a činnosti dětí dle zájmu nebo programu dané třídy s využitím hraček, materiálů, didaktických pomůcek, sportovního náčiní. Výběr aktivit v koutcích.

8:30 konec příchodu dětí, uzamčení školky

8:45 - 9:15 hygiena, svačina

9:15 - 10:00 plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu. Cvičení, střídání individuální a skupinové práce. 

10:00 - 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie

12:00 - 12:45 oběd, hygiena

12.30 - 13:00 odcházení dětí po obědě

12:45 - 14:30 relaxace na lehátku - spánek, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…

14:30 - 15:00 protažení, hygiena, odpolední svačina

15:00 - 17:00 odchod dětí domů - rozcházení v určených třídách, hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi - jazykové chvilky, grafické listy, činnosti vyplývající ze spolupráce s PPP, při pěkném počasí pobyt venku

17:15 školka se uzamyká

Program každé třídy je flexibilní. Vždy je nutné reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Režim dne je tedy časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům. Dodržován je čas svačin, oběda, pobytu venku. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne.

Rodiče prosíme o dodržení času ranního příchodu.