Personální obsazenost

Třída Berušky

Irena Procházková, zástupkyně ředitelky školy

Jana Nechvátalová

Lucie Chramostová, asistent pedagoga

Lucie Balážová, asistent pedagoga

Třída Sluníčka

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka školy

Jarmila Budková

Šárka Schejbalová, asistent pedagoga

 

Třída Montessori

Eliška Vidová

Mgr. Markéta Kecová

Veronika Tomášková, asistent pedagoga

Třída Motýlci

Alena Patová

Gabriela Vidová

Ing. Blanka Stará, asistent pedagoga

Třída Včeličky

Milena Fiedlerová

Věra Herdová

Veronika Gatev, asistent pedagoga

Kuchařky

Vendula Vejražková, vedoucí školní jídelny

Ivana Cihlářová

Ludmila Hrušková

Kateřina Jursová

Marie Jindráčková – DP Na Okruhu

Školnice

Magdaléna Jindráčková

Úklid

Jana Giňová

Věroslava Bílíková

Jarmila Tunková – DP Na Okruhu