Platby

Výše plateb stanovena od 1. 9. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2020 - 2021 na dobu od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 ve výši Kč/628,- Kč měsíčně.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2019 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 40,-Kč/den, děti s OŠD 43,-Kč/den

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Obě platby doporučujeme spojit. Na začátku školního roku rodiče nových dětí obdrží variabilní symbol, děti, které k nám již docházely, mají VS stále stejný. Do zprávy pro příjemce je nutné zadávat jméno, příjmení a třídu dítěte.

Platba převodemškolné 628,-Kč + záloha na stravné ve výši 800,-Kč, celkem tedy 1 428,- Kč.

Odhlášené obědy se vrací převodem na účet, ze kterého jsou platby prováděny. A to vždy na konci měsíce prosince a začátkem měsíce července. Po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné vratky provést v hotovosti

Další platby jsou vždy odsouhlaseny na schůzce rodičů v září.

  • Kulturní fond rodičů
  • Fond pro předškoláky