Platby

Výše plateb stanovena od 1. 9. 2018

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2018 - 2019 na dobu od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 ve výši Kč/800,- Kč měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2018 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 35,-Kč, děti s OŠD 38,-Kč

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Obě platby je možné spojit. Na začátku školního roku rodiče obdrží variabilní symbol.

Platba převodemškolné 800,-Kč + záloha na stravné ve výši 700,-Kč, odhlášené obědy se vrací převodem na účet, ze kterého jsou platby prováděny. A to vždy na konci měsíce prosince a začátkem měsíce července. Po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné vratky provést v hotovosti

Platba složenkou – složenka bude připravena v šatně jednotlivých tříd, vedoucí školní jídelny v následujícím měsíci rovnou odečítá odhlášené obědy z měsíce předešlého.

Další platby jsou vždy odsouhlaseny na schůzce rodičů v září.

  • Kulturní fond rodičů
  • Fond pro předškoláky