Účasti v projektech

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019


Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Mezi Domy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001417

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi domy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.