Kácení dřevin na zahradě HB

Vážení rodiče,

během víkendu proběhne kácení dřevin na zahradě hlavní budovy. Jedná se o 3 borovice černé. Důvodem je zhoršení zdravotního stavu stromů, náhlý náklon k budově MŠ a v jednom případě i kolize s plánovanou stavbou.

Mateřská škola má Rozhodnutí o povolení kácení. Rozhodnutí je po domluvě k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Jdi zpět