Kritéria přijetí

Ředitelka Mateřské školy Mezi Domy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mezi Domy v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  • Trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území MČ Praha-Libuš.
  • Dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2023 s odkladem povinné školní docházky od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě ve věku 5 let k 31. 8. 2023 od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě ve věku 4 let k 31. 8. 2023 od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě ve věku 3 let k 31. 8. 2023 od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě ve věku 2 let k 31. 8. 2023 od nejstarších po nejmladší.

Na základě novely školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.) mají k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst.2 písm.d).

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je celkem 45.