Personální obsazenost

Třída Berušky

Irena Procházková, zástupkyně ředitelky školy

Milena Fiedlerová

Lucie Chramostová, asistent pedagoga

Třída Sluníčka

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka školy

Jarmila Budková

Šárka Schejbalová, asistent pedagoga

 

Třída Montessori

Eliška Vidová

Jana Lutišanová

Gabriela Strhanová, asistent pedagoga

Třída Motýlci

Alena Patová

Veronika Tomášková

Ing. Marcela Kolářová, asistent pedagoga

Třída Včeličky

Marie Jahodová

Eliška Leblová, DiS.

Lucie Balážová, asistent pedagoga

Třída Hvězdičky

Helena Jiříková

Eva Václavíková

Veronika Gateva, asistent pedagoga

Třída Broučci

Vlasta Čepková

Jana Vosátková

Markéta Jiříková, asistent pedagoga

 

Kuchařky

Petra Doležalová, vedoucí školní jídelny

Eliška Anna Hamrová, vedoucí kuchařka

Ivana Cihlářová

Magdaléna Jindráčková

Jitka Jiránková

Marie Jindráčková – DP Na Okruhu

Školnice

Martina Vencálková

Úklid

Jana Giňová

Marie Täubnerová

Věroslava Bílíková

Taťjána Bílíková – DP Na Okruhu

Andrea Mitregová - DP Na Okruhu