Platby

Výše plateb od 1. 9. 2022

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Platba je možná pouze převodem. Vždy k 15.dni každého měsíce.

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Nové děti obdrží na začátku září variabilní symbol, který bude platit po celou dobu docházky.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2022 - 2023 na dobu od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 ve výši 786,- Kč měsíčně.

V měsíci červenci a srpnu platí poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání pouze děti přihlášené k prázdninovému provozu. Ostatní mají úplatu ve výši 0,- Kč. Úplata se počítá dle počtu pracovních dnů, kdy je mateřská škola otevřena.

O prázdninovém provozu se rozhodne vždy na konci měsíce dubna. Poté je vyhlášený zápis na prázdninový provoz.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2022 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 46,-Kč/den, děti s OŠD 49,-Kč/den

Zálohová platba ve výši 900,-Kč je možná pouze převodem a to vždy k 5.dni každého měsíce.

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Variabilní symbol má každé dítě pouze jeden.

Obě platby doporučujeme spojit a platbu zaslat do 5. každého měsíce.[nbsp]

Do zprávy pro příjemce je nutné zadávat jméno, příjmení a třídu dítěte.

Platba převodemškolné 786,-Kč + záloha na stravné ve výši 900,-Kč, celkem tedy 1 686,- Kč.

Odhlášené obědy se vrací převodem na účet, ze kterého jsou platby prováděny. A to vždy k 31.12. a k 30. 6.